آینده حکومت‌ غیردموکراتیک عربستان چه خواهدشد؟

عرضه نفت اوپک باز هم افزایش یافت
موضوع آخرین یادداشت دکترحسام الدین واعظ زاده، در گروه نخبگان خبرآنلاین فروپاشی عربستان از درون است.

عرضه نفت اوپک باز هم افزایش یافت