فیلم | کنایه پرویز فتاح به شعار انتخاباتی قالیباف

عربستان در مقابل روسیه برای تبدیل شدن به اولین فروشنده نفت به چین
کنایه پرویز فتاح به شعار انتخاباتی قالیباف: نمی‌دانم مبنای تقسیم بندی ۴ و ۹۶ درصدی‌ها چیست؟ در امداد به این نرسیدیم!

عربستان در مقابل روسیه برای تبدیل شدن به اولین فروشنده نفت به چین