حراج اثری که ۶۰ سال از دیده‌ها پنهان مانده بود

عراق مرز مهران را بست/ ممنوعیت تردد داخل شهر
حراجی ساتبی نیویورک، هفته آینده یک تابلوی نقاشی دیده نشده اثر فریدا کالو نقاش مشهور مکزیکی را حراج می‌کند.

عراق مرز مهران را بست/ ممنوعیت تردد داخل شهر

ارتقا اندروید