تولید ماده ای که قانون نیوتن را نقض می‌کند!

عراق سفیر ترکیه را احضار کرد
ایسنا نوشت: فیزیکدان‌ها مایعی با “جرم منفی” تولید کرده‌اند که وقتی نیرویی به آن وارد می‌شود با نقض قانون دوم نیوتن در جهت عکس به حرکت در می‌آید.

عراق سفیر ترکیه را احضار کرد