نقش همدانی در اخراج کاپیتان‌ها/ شاید سکوت ما به استقلال کمک کند

عراق در آستانه فاجعه امنیتی جدید
ستار همدانی از شایعه به راه افتاده در این‌باره که گفته شد او در موضوع اخراج رحمتی و جباری نقش مشاوره‌ای داشته ابراز تعجب کرد.

عراق در آستانه فاجعه امنیتی جدید