عکس| ولایتی و فیدل کاسترو در ایام جوانی

عذرخواهی و تسلیت وزیر راه به هموطنان آذری
علی‌اکبر ولایتی در صفحه اینستاگرامش عکسی از خود و فیدل کاسترو را به اشتراک گذاشته است.

عذرخواهی و تسلیت وزیر راه به هموطنان آذری