ورزشکار تیم هیئت کرمانشاه پیشتاز مرحله دوم نخستین دوره لیگ دوگانه بانوان

عدم پرداخت اجاره بهاء موقوفات سبب دین شرعی است
ساناز پرهیزی مرحله دوم لیگ بانوان را هم از آن خود کرد.

عدم پرداخت اجاره بهاء موقوفات سبب دین شرعی است