فیلم | واکنش مردم به یک دورغ؛ قرار است احمدی‌نژاد رئیس جمهور شود!

عبور قیمت نفت از ۵۶دلار
واکنش مردم به ریاست جمهوری مجدد محمود احمدی‌نژاد را ببینید.

عبور قیمت نفت از ۵۶دلار