ایران به آژانس انرژی اتمی نامه نوشت

عبدالله ویسی و سپاهان به خط پایان نرسیدند
ایسنا نوشت: ایران در نامه ای به آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد که برنامه جامع اقدام مشترک، این کشور را ملزم به خروج مازاد آب سنگین خود نمی کند.

عبدالله ویسی و سپاهان به خط پایان نرسیدند