اسد: سوریه با قدم‌های استوار به سوی پیروزی می‌رود

عبدالجبار کاکایی: ۷۰ درصد شاعران ما تحصیلاتی غیر از ادبیات دارند
ایرنا نوشت: رئیس جمهوری سوریه گفت: سوریه به رغم جنگ تروریستی، نظامی، اقتصادی و رسانه ای هفت ساله، با قدم های استوار به سوی پیروزی در حرکت است.

عبدالجبار کاکایی: ۷۰ درصد شاعران ما تحصیلاتی غیر از ادبیات دارند