معاون سیاسی امنیتی استانداری قم: سمن ها بارزترین فعالان اجتماعی هستند

عامل قتل شهروند ابهری به دار آویخته شد
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی قم با تبریک آغاز به کار دولت دوازدهم و با اشاره به نقش تاثیرگذار مردم در برهه های مختلف انقلاب ، سمن ها را بارزترین فعالان اجتماعی دانست.

عامل قتل شهروند ابهری به دار آویخته شد