بالا رفتن فهمِ زبان انسانِ گوگل تا ۹۵ درصد

عاقبت تصمیم ضدزیست‌محیطی ترامپ؛ بحران سیاره‌ای نزدیک است
گوگل با استفاده از یادگیری ماشین تا 95 درصد می‌تواند زبان انسان را به‌درستی بفهمد.

عاقبت تصمیم ضدزیست‌محیطی ترامپ؛ بحران سیاره‌ای نزدیک است