خبر خوب رییس مخابرات اکباتان برای مشترکان

عارف: به صلاح نسیت بحث انتخاب شهردار تهران به رسانه‌ها کشیده شود
شاهون وند:مردم با قطعی اینترنت و سرعت پایین خداحافظی کنندتا به حال شده به این فکر کنید که پرده های خانه تان را با تلفن همراه کنار بزنید!

عارف: به صلاح نسیت بحث انتخاب شهردار تهران به رسانه‌ها کشیده شود