آمریکا 271 شهروند سوری را تحریم کرد

عادل باز هم به شایعه پرسپولیسی بودنش واکنش نشان داد
مهر نوشت: وزارت خزانه داری آمریکا نام صدها تن از کارکنان یک نهاد وابسته به دولت سوریه را به اتهام نقش داشتن در توسعه تسلیحات شیمیایی در فهرست تحریم های خود قرار داد.

عادل باز هم به شایعه پرسپولیسی بودنش واکنش نشان داد