نامزدهای جایزه خورشیدی معرفی شدند

عابدزاده: این چه دروازه‌بانی است برانکو آورده!/ به یک هموطن در آمریکا بگویم با روسری بیا عکس بگیر؟
نامزدهای برترین طراحی صحنه سال تئاتر، سینما و سریال در دومین دوره مراسم مدال خورشیدی (خسرو خورشیدی) معرفی شدند.

عابدزاده: این چه دروازه‌بانی است برانکو آورده!/ به یک هموطن در آمریکا بگویم با روسری بیا عکس بگیر؟