خبر طیب‌نیا درباره تیم اقتصادی دولت دوازدهم

ظریف: تصور مذاکره دوباره با آمریکا خطرناک است
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: برای حل مشکلات اقتصادی نیاز به چیدن یک تیم اقتصادی منسجم است که رئیس جمهور در حال بررسی برای تعیین یک تیم هماهنگ است و ما آماده‌ایم به عنوان سرباز نظام در این راستا خدمت کنیم.

ظریف: تصور مذاکره دوباره با آمریکا خطرناک است