خرج تامین اجتماعی؛ ماهی ۵۲۰۰ میلیارد تومان/ ۱۱۰۰ میلیارد کم می‌آید

ظریف به موگرینی نامه نوشت
مهر نوشت: معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی گفت: بودجه سال ۹۶ سازمان تدوین و به هیئت مدیره ارائه شده و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته تا ١٥ اسفند ۹۵ به استانها ابلاغ می شود.

ظریف به موگرینی نامه نوشت