تصویر ویژه اینستاگرام رهبری در واکنش به حمله موشکی سپاه به تروریست‌ها

ظریف الجزایر را به مقصد موریتانی ترک کرد
اینستاگرام رهبر انقلاب تصویری از شلیک موشک به سمت تروریست ها را منتشر کرده و به نقل از رهبری آورده است؛ ما به آن‌ها سیلی خواهیم زد.این را هم دشمن بداند و هم دوستانی که دلشان می لرزد.

ظریف الجزایر را به مقصد موریتانی ترک کرد