تصاویر | مانور فرود اضطراری هواپیما در فرودگاه عسلویه

طلبکارانی که حکم پلمپ باشگاه پرسپولیس را در دست داشتند
مانور فرود اضطراری هواپیما ظهر امروز – دوشنبه ۲۴ آبان ماه – در فرودگاه عسلویه برگزار شد.

طلبکارانی که حکم پلمپ باشگاه پرسپولیس را در دست داشتند

دانلود برنامه ایمو