محکومیت یک کارفرما به درختکاری/ باید ۱۵۰۰ درخت بکارد!

طرح ویژه ایرانسل برای بیمه حوادث چهارشنبه‌سوری و سفرهای نوروزی
ایسنا نوشت: رییس دادگستری بخش مهردشت با اشاره به ایام درختکاری و آشتی با طبیعت گفت: جرائم علیه محیط زیست اتفاق می‌افتد، اما باید سعی کنیم ضمانت اجراهای کیفری متفاوت داشته باشیم و مجازات‌ها در جهت حمایت از محیط زیست باشد.

طرح ویژه ایرانسل برای بیمه حوادث چهارشنبه‌سوری و سفرهای نوروزی