صالحی‌امیری: گوش شنوای دردهای جامعه هنری هستیم

«طرح نو» سهیل نفیسی برای پایان پاییز
جمعی از هنرمندان حوزه موسیقی، سینما و هنرهای تجسمی با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دیدار کردند.

«طرح نو» سهیل نفیسی برای پایان پاییز