غول نفتی روسیه از حمله سایبری جست

طرحی برای تخصیص ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای گسترش فعالیت‌های موشکی و سپاه قدس
ایسنا نوشت:بزرگ‌ترین تولید کننده نفت روسیه اعلام کرد که سرورهای این شرکت هدف یک حمله سایبری گسترده قرار گرفته‌اند اما این امر روند تولید نفت را دچار وقفه نکرد.

طرحی برای تخصیص ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای گسترش فعالیت‌های موشکی و سپاه قدس