دولت برآمده از متن مردم، برای تحقق اهداف نظام

طراحی و تولید 70 برنامه نرم‌افزاری موبایل در اردبیل
تقارن رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی رئیس جمهوری و تشکیل دولت دوازدهم و هفته دولت را باید به فال نیک گرفت زیرا دولت برآمده ازمتن مردم با تدابیر خود قصد دارد اهداف متعالی نظام ازجمله آزادی، آرامش و امنیت را تحقق بخشیده و منافع مردم و کشور را باانگیزه مضاعف تامین کند.

طراحی و تولید 70 برنامه نرم‌افزاری موبایل در اردبیل