رفع محرومیت‌های ۳ گانه بدهکاران ارزی درصورت تسویه ۲۵ درصد بدهی

ضریح مطهر امامین عسکریین(ع) به سامراء رسید
ایلنا نوشت:در صورت تسویه حداقل ۲۵ درصد بدهی از سوی بدهکاران ارزی محرومیتهای سه گانه در نظر گرفته شده در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر برای آنها رفع خواهد شد.

ضریح مطهر امامین عسکریین(ع) به سامراء رسید