فیلم | کلک جدید مرغ فروشان ونزوئلا

ضرورت پدافند غیرعامل در اجرای پروژه های عمرانی زیربنایی
کاربران شبکه‌های اجتماعی، ویدئویی از چند مرغ فروش ونزوئلایی را بازنشر کردند که مرغ را باد می‌کنند تا در ترازو، سنگین‌تر باشند.

ضرورت پدافند غیرعامل در اجرای پروژه های عمرانی زیربنایی