خوسف و بیرجند در خراسان جنوبی لرزید

ضرورت اطلاع‌رسانی به‌هنگام در مدیریت بحران استان اردبیل
زمین لرزه ای به بزرگی۴.۷ دهم ریشتر در ساعت ۲:۵۰ بامداد امروز جنوب غرب بیرجند را لرزاند.

ضرورت اطلاع‌رسانی به‌هنگام در مدیریت بحران استان اردبیل