نصب بنرهای تبلیغاتی، هزینه‌ای سنگین بر دوش شهرداری زنجان

ضرب‌الاجل شهردار زنجان برای خاتمه پروژه‌های نیمه‌تمام
نصب بنرهای تبلیغاتی در اماکن عمومی شهر زنجان هزینه‌های سرسام آوری بر شهرداری تحمیل می کند.

ضرب‌الاجل شهردار زنجان برای خاتمه پروژه‌های نیمه‌تمام