تصاویر دیدنی از دوستی فک دریایی با یک عروسک

صورتش خورد به آرنجم، اینم سندش!
وقتی کارکنان یک باغ وحش در ژاپن عروسکی را به یک فک دریایی هدیه دادند فکر نمی‌کردند شاهد دوستی جالب و عمیق این دو باشند. تصاویر زیر یک فک دریایی که هی یوری (Hiyori) نام دارد را نشان می‌دهد که ارتباط خوبی با عروسکش برقرار کرده و به او مانند فرزندش عشق می‌ورزد.

صورتش خورد به آرنجم، اینم سندش!