«خندوانه» امشب میزبان یک ترانه‌سرا می‌شود

صنعت بیکاری را شکست می‌دهد؟
رامبد جوان امشب در «خندوانه» میزبان یک شاعر و ترانه سراست.

صنعت بیکاری را شکست می‌دهد؟