تحول جدید در فناوری شناسایی اشیاء توسط ربات‌ها/ روزی مانند انسان می‌شوند؟

صمدزادگان از تاویل‌پذیری در هنر معاصر می‌گوید
دانشمندان دانشگاه دوک فناوری جدیدی را ایجاد کرده‌اند که رباتها را قادر می‌سازد تا اشیاء سه بعدی را در یک شیوه ای بهتر و مشابه با انسانها درک کنند.

صمدزادگان از تاویل‌پذیری در هنر معاصر می‌گوید