آقای حکایتی مهمان امشب «خندوانه»

صلحنامه میان مردم عزادار دو محله رشت از سال 1145
بهرام شاه‌محمدلو، مجری برنامه «آقای حکایتی» مهمان برنامه «خندوانه» می‌شود.

صلحنامه میان مردم عزادار دو محله رشت از سال 1145