فیلم | اذان گفتن موذن عراقی بر ویرانه‌های مسجد

صفحه اول روزنامه های 4شنبه 28تیر96
موذن عراقی پس از آزادسازی موصل در ویرانه‌های یکی از مساجد این شهر اذان گفت.

صفحه اول روزنامه های 4شنبه 28تیر96