افزایش مصرف واکسن های وارداتی طیور در فارس نگران کننده است

صفحه اول روزنامه های شنبه25 شهریور96
«خبرجنوب» نوشت: رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی جنوب کشور- شیراز از روند رو به رشد مصرف واکسن های وارداتی طیور در فارس ابراز نگرانی کرد.

صفحه اول روزنامه های شنبه25 شهریور96