نیکی‌هیلی به سرزمین‌های اشغالی می‌رود

صعود پرسپولیس با شکست یک صفر لخویا در قطر/آژیر قرمز در آسیا!
ایرنا نوشت:

صعود پرسپولیس با شکست یک صفر لخویا در قطر/آژیر قرمز در آسیا!