دولت فضای خوبی برای سرمایه گذاری فراهم کرده است

صعود جانبازان به قله 3000 متری هشتاد پهلو خرم آباد
ایرنا نوشت: استاندار البرز گفت که دولت فضای خوبی برای سرمایه گذاری خارجی در کشور فراهم کرده است که باید به خوبی از آن بهره برد.

صعود جانبازان به قله 3000 متری هشتاد پهلو خرم آباد