خارج کردن توده بزرگ کبدی از آقای 22 ساله جویباری در بیمارستان روحانی بابل

صدور مجوز زیست محیطی طرح توریستی و تفریحی آذر کپز مشگین شهر
دکتر رامین نصرتی فوق تخصص جراحی قفسه سینه این مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل از خارج کردن توده کبدی بیمار 22 ساله در این مرکز خبر داد.

صدور مجوز زیست محیطی طرح توریستی و تفریحی آذر کپز مشگین شهر