در ۹ماهه امسال ۵۳درصد سرقت وجرایم خشن کاهش یافته است

صدا و سیما محل فعالیت هنرمندان، نخبگان و صاحبان خرد و اندیشه است
محمد رضا امیری درگفتگو با خبرنگار خبرآنلاین در کرمانشاه گفت: علت وقوع برخی از سرقت ها غفلت مال باختگان است .

صدا و سیما محل فعالیت هنرمندان، نخبگان و صاحبان خرد و اندیشه است