تصاویر | تلاش‌های بی‌وفقه آتش‌نشانان در دومین روز حادثه پلاسکو

صدای میخ و چکش تا لحظاتی قبل از ورود تماشاگران
در دومین روز حادثه پلاسکو تیم‌های امداد و نجات و گروه‌های آتش‌نشان بی‌وقفه در حال آواربرداری هستند.

صدای میخ و چکش تا لحظاتی قبل از ورود تماشاگران