فیلم | کشف آبشار بی‌نظیری که از ابرها به دریای مدیترانه سرازیر می‌شود

«صدای تبر، فریاد جنگل» در رادیو نمایش
خدمه کشتی تحقیقاتی اسکاتلند موفق به کشف آبشار بی نظیری شدند که از ابرها در دریای مدیترانه سرازیر می‌شود.

«صدای تبر، فریاد جنگل» در رادیو نمایش