مصر به سفیر قطر مهلت داد

صالحی امیری: دچار شکاف فرهنگی خواهیم شد، اگر نسل جدید نتواند با اندیشه امام ارتباط برقرار کند
ایرنا نوشت: دولت مصر در راستای قطع روابط دیپلماتیک خود با دوحه به سفیر قطر 48 ساعت مهلت داد تا خاک این کشور را ترک کند.

صالحی امیری: دچار شکاف فرهنگی خواهیم شد، اگر نسل جدید نتواند با اندیشه امام ارتباط برقرار کند