تصویری متفاوت از رهبر انقلاب در مضجع مطهر رضوی

صادرات کنگر فرنگی به امارات و عراق
کانال تلگرامی پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، تصویری از رهبر انقلاب را در مضجع مطهر رضوی در سال٩٠ منتشر کرده است.

صادرات کنگر فرنگی به امارات و عراق