کنجکاوی در دامنه کوه شارپ مریخ/عکس پاناروما که ناسا منتشر کرد

صادرات توتون و محصولات دخانی بدون اخذ مجوز
اگر می‌توانستید به مریخ بروید چه منظره‌ای می‌دیدید؟ اگر به جای مریخ‌نورد کنجکاوی بودید ماه پیش در دامنه‌های کوه شارپ و جایی قرار می‌گرفتید که این عکس پانوراما گرفته شده است.

صادرات توتون و محصولات دخانی بدون اخذ مجوز