انفجار مهیب در بلوار نصر شیراز/ یک فروشگاه بزرگ در آتش سوخت

صادرات بدون دغدغه در بندر فریدون کنار
ایرنا نوشت: ساعت حوالی 45 دقیقه بامداد روز شنبه 13 خردادماه و به دنبال صدای انفجار مهیب، یک فروشگاه بزرگ در بلوار نصر شیراز در آتش سوخت.

صادرات بدون دغدغه در بندر فریدون کنار