روسیه مجهز به زیردریایی‌های اتمی رادارگریز شد

شیوه‌نامه جدید جذب معلمان اعلام شد / توضیحاتی درباره لهجه، بیماری‌ها و تبعیض جنسیتی
ایسنا نوشت: متخصصان روسیه زیردریایی‌های این کشور را رادارگریز کردند.

شیوه‌نامه جدید جذب معلمان اعلام شد / توضیحاتی درباره لهجه، بیماری‌ها و تبعیض جنسیتی