فیلم | صحنه‌هایی از یک زندان که کنترلش به دست زندانیان افتاد

شیوع هپاتیت B در سیستان وبلوچستان از سایر نقاط کشور بیشتر است
زندانیان انگلیسی چندی پیش کنترل زندان بدفورد در مرکز این کشور را در دست گرفتند و صدها نیروی پلیس ویژه زندان از مناطق مختلف انگلیس برای باز کنترل اوضاع عازم منطقه شدند.

شیوع هپاتیت B در سیستان وبلوچستان از سایر نقاط کشور بیشتر است

نصب بیتالک