تصاویر | رژه جشن شکرگزاری نیویورک‎ با حضور بالون‌های عروسکی غول‌پیکر

شیرین کاری جدید ترامپ!
رژه روز جشن شکرگزاری در نیویورک با حضور بالون‌هایی به شکل شخصیت‌های عروسکی غول پیکر تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد.

شیرین کاری جدید ترامپ!