رشد ۳۹.۲ درصدی تولید خودرو تا پایان بهمن

شگفت‌زدگی داور اسپانیایی از کیفیت آثار هنرمندان ایرانی
وزیر صنعت، معدن و تجارت در چهل و هشتمین نشست شورای سیاستگذاری و نظارت بر صنعت خودرو پیشنهاد کرد خودروسازان یا قطعه سازان یک شرکت مشترک با برند و طراحی ایرانی ایجاد کنند.

شگفت‌زدگی داور اسپانیایی از کیفیت آثار هنرمندان ایرانی