میزبانی محله جمشیدیه از «ساز و رنگ»

شک و تردیدهایی درباره افزایش قیمت نفت
نمایشگاه نقاشی گروهی «ساز و رنگ» با کمانچه‌نوازی آیدین ترکیان از 20 تا 25 اسفند در گالری سایه واقع در جمشیدیه برگزار می‌شود.

شک و تردیدهایی درباره افزایش قیمت نفت