تصاویر | کارتن‌هایی که نان می‌شوند

شکوه یک هواپیما بر فراز ابرها/عکسی که ناسا منتشر کرد
گاری در دست، خیابان‌ها را یکی پس از دیگری طی می‌کنند تا با جمع آوری کارتن و فروش آنها چرخ زندگی خود را بچرخانند؛ اینجا نان در کارتن است.

شکوه یک هواپیما بر فراز ابرها/عکسی که ناسا منتشر کرد