۲ دیپلمات سعودی در پاکستان غرق شدند

شکایت شهروندان شهرری ۲ درصد کمتر از پارسال است
مهر نوشت: کنسولگری عربستان در شهر کراچی پاکستان از غرق شدن دو تن از دیپلمات های سعودی در سواحل این شهر بندری خبر داد.

شکایت شهروندان شهرری ۲ درصد کمتر از پارسال است